Thứ năm, 08/12/2022 - 15:30|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học và THCS Pá Ma Pha Khinh

Thời khóa biểu cấp THCS

Thời khóa biểu 

 

TH
TIẾT

6

(L.Dũng)

7A

(L.Phương)

7B

(Nam)

8

(Múi)

9A

(Pánh)

9B

(Trọng)

CNX

 

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

 

 

2

Toán - L.Dũng

NNgữ - Phương

Địa - L.Phương

T/c Họa - Pánh

Lý - H.Dũng

Toán - Nam

 

 

3

MT - Pánh

Văn - Hoài

Sinh - Thắng

Thể - Trọng

Toán - Nam

Văn - Duật

 

 

4

Thể - Trọng

Văn - Hoài

NNgữ - Phương

Văn - Duật

Địa - Múi

Lý - H.Dũng

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

CNghệ - L.Phương

Văn - Hoài

NNgữ - Phương

Sinh - Thắng

Địa - Múi

Toán - Nam

Pánh

 

2

T/c Địa - L.Phương

Toán - H.Dũng

Văn - Hoài

NNgữ - Phương

T/c Địa - Múi

Văn - Duật

Trọng

 

3

Sinh - Múi

Nhạc - Khải

Văn - Hoài

Văn - Duật

NNgữ - Phương

Hoá - Thắng

L. Dũng

 

4

Văn - Hoài

Sinh - Thắng

Toán - Nam

Toán - H.Dũng

Văn - Duật

NNgữ - Phương

 

 

5

Địa - L.Phương

Sử - Hoài

Nhạc - Khải

Sử - Tương

CNghệ - H.Dũng

Địa - Múi

 

 

4

1

Văn - Hoài

Sinh - Thắng

Địa - L.Phương

Lý - L.Dũng

GDCD - Pánh

Lý - H.Dũng

 

 

2

Văn - Hoài

T/c Toán - L.Dũng

T/c Địa - L.Phương

GDCD - Pánh

Văn - Duật

Sinh - Thắng

Múi

 

3

Lý - L.Dũng

Toán - H.Dũng

Thể - Trọng

Sinh - Thắng

Văn - Duật

Sử - Hoài

Đ. Phương

 

4

Toán - L.Dũng

Địa - L.Phương

Văn - Hoài

Toán - H.Dũng

Thể - Trọng

Văn - Duật

Nam

 

5

 

T/c Địa - L.Phương

Sử - Hoài

Nhạc - Khải

Sinh - Thắng

MT - Pánh

 

 

5

1

Thể - Trọng

NNgữ - Phương

Sinh - Thắng

Toán - H.Dũng

Toán - Nam

T/c Toán - L.Dũng

 

 

2

T/c Họa - Pánh

Văn - Hoài

GDCD - Múi

Hoá - Thắng

NNgữ - Phương

Toán - Nam

Duật

 

3

NNgữ - Phương

Thể - Trọng

T/c Toán - L.Dũng

Sử - Tương

Hoá - Thắng

T/c Địa - Múi

L. Phương

 

4

Toán - L.Dũng

Toán - H.Dũng

Toán - Nam

NNgữ - Phương

Sử - Hoài

Thể - Trọng

 

 

5

Nhạc - Khải

 

 

CNghệ - L.Dũng

Sinh - Thắng

CNghệ - H.Dũng

 

 

6

1

NNgữ - Phương

Thể - Trọng

Toán - Nam

Toán - H.Dũng

Hoá - Thắng

Văn - Duật

 

 

2

Toán - L.Dũng

NNgữ - Phương

Văn - Hoài

Thể - Trọng

Toán - Nam

Văn - Duật

 

 

3

Văn - Hoài

Địa - L.Phương

MT - Pánh

Địa - Múi

T/c Toán - L.Dũng

Hoá - Thắng

 

 

4

Sinh - Múi

Toán - H.Dũng

Sử - Hoài

Hoá - Thắng

Văn - Duật

Thể - Trọng

 

 

5

 

Sử - Hoài

CNghệ - Nam

T/c Văn - Trường

Lý - H.Dũng

Sinh - Thắng

 

 

7

1

GDCD - L.Phương

MT - Pánh

Lý - L.Dũng

NNgữ - Phương

Văn - Duật

Toán - Nam

Thắng

 

2

Sử - L.Phương

GDCD - Múi

Thể - Trọng

MT - Pánh

Toán - Nam

NNgữ - Phương

Khải

 

3

CNghệ - L.Phương

Lý - L.Dũng

NNgữ - Phương

Văn - Duật

Thể - Trọng

GDCD - Pánh

Hoài

 

4

NNgữ - Phương

CNghệ - Trọng

Toán - Nam

Văn - Duật

MT - Pánh

Địa - Múi

H. Dũng

 

5

SH

SH

SH

SH

SH

SH

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 3
Tháng 12 : 79
Năm 2022 : 2.390