Thứ năm, 08/12/2022 - 16:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học và THCS Pá Ma Pha Khinh

Thời khóa biểu cấp Tiểu học đầu năm học 2020-2021

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021 (Điểm Trung Tâm)Và điểm lẻ

THỨ

BUỔI

TIẾT

LỚP 1A

1B

LỚP 2A

LỚP 3A

LỚP 3B

LỚP 4A

LỚP 4B

LỚP 5A

LỚP 5B

HAI

 

SÁNG

 

Lệ

Yên

Hom

Thương

Trường

Sinh

Toán

Tại

Nhã

1

Trải nghiệm

Trải nghiệm

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

CHÀO CỜ

2

Toán

Toán

TẬP ĐỌC

TẬP ĐỌC

TẬP ĐỌC

TẬP ĐỌC

TẬP ĐỌC

TẬP ĐỌC

TẬP ĐỌC

3

Tiếng việt

Tiếng việt

TẬP ĐỌC

K. CHUYỆN

K. CHUYỆN

TOÁN

TOÁN

LỊCH SỬ

TOÁN

4

 

Tiếng việt

 

Tiếng việt

TOÁN

TOÁN

TOÁN

ĐỊA LÍ

ĐỊA LÍ

TOÁN

K. THUẬT

CHIỀU

1

 Âm nhạc

 Đạo đức

TNXH

RKN TV

RKN TV

RKNTV

RKNTV

K.CHUYỆN

ĐẠO ĐỨC

2

 Đạo đức

 Âm nhạc

TD

THỦ CÔNG

THỦ CÔNG

ÂM NHẠC

ÂM NHẠC

RKNTV

RKN T

3

 Tiếng việt (ôn)

 Tiếng việt (ôn)

Rèn TV

RKN T

RKN T

TD

TD

ĐẠO ĐỨC

LỊCH SỬ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BA

SÁNG

1

TD

Tiếng việt

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TD

TD

2

Tiếng việt

 

Tiếng việt

CHÍNH TẢ

TD

TD

K. THUẬT

K. THUẬT

TOÁN

TOÁN

3

 

Tiếng việt

 TN-XH

M.THUẬT

ĐẠO ĐỨC

 

ĐẠO ĐỨC

 

CHÍNH TẢ

CHÍNH TẢ

LTVC

LTVC

4

 TN-XH

TD

ĐẠO ĐỨC

 

T.VIẾT

T.VIẾT

LTVC

LTVC

CHÍNH TẢ

RKNTV

CHIỀU

1

Tiếng anh

TV ( ôn

RKN T

ÂM NHẠC

ÂM NHẠC

RKN T

RKN T

K. HỌC

MĨ THUẬT

2

TV ( ôn )

Tiếng anh

THỦ CÔNG

TNXH

TNXH

K. HỌC

K. HỌC

ÂM NHẠC

AM NHẠC

3

 TV ( ôn )

Toán (ôn)

RKN TV

RKN TV

RKN TV

LỊCH SỬ

LỊCH SỬ

RKNTV

RKN T

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁNG

1

TOÁN

TOÁN

TẬP ĐỌC

TẬP ĐỌC

TẬP ĐỌC

TẬP ĐỌC

TẬP ĐỌC

TẬP ĐỌC

TẬP ĐỌC

2

Tiếng việt

Mĩ thuật

TD

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

3

 

Tiếng việt

 

Tiếng việt

TOÁN

C.TẢ

C.TẢ

ĐẠO ĐỨC

ĐẠO ĐỨC

TLV

TLV

4

Mĩ thuật

 

Tiếng việt

AM NHẠC

TLV

TLV

TLV

TLV

K. HỌC

CHÍNH TẢ

CHIỀU

1

Toán (ôn)

TV ( ôn )

RKNTV

RKNTV

RKNTV

RKN T

RKN T

RKN T

K HỌC

2

Trải nghiệm

Trải nghiệm

RKN T

RKN T

RKN T

RKN TV

RKN TV

RKN TV

ĐỊA LÍ

3

SH SAO

SH SAO

SH SAO

SH SAO

SH SAO

M. THUẬT

M. THUẬT

K. THUẬT

RKN TV

4

SH SAO

SH SAO

SH SAO

SH SAO

SH SAO

 

 

 

 

NĂM

SÁNG

1

TD

 TN-XH

TOÁN

TD

TD

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

2

 Tiếng việt

TD

CHÍNH TẢ

TOÁN

TOÁN

LTVC

LTVC

ĐỊA LÍ

TD

3

 Tiếng việt

 Tiếng việt

LTVC

RKNT

RKNT

TD

TD

M. THUẬT

K.CHUYỆN

4

TN-XH

 Tiếng việt

TNXH

M. THUẬT

M. THUẬT

KỂ CHUYỆN

KỂ CHUYỆN

LTVC

LTVC

CHIỀU

1

Tiếng anh

TV (ôn)

TẬP VIẾT

TNXH

TNXH

RKNTV

RKNTV

RKNT

RKN T

2

TV (ôn)

TV (ôn)

RKN TV

RKN T

RKN T

RKN T

RKN T

RKNT

RKNTV

3

TV (ôn)

Tiếng anh

RKN T

Rèn TV

Rèn TV

SH ĐỘI

SH ĐỘI

SH ĐỘI

SH ĐỘI

4

 

 

 

 

 

SH ĐỘI

SH ĐỘI

SH ĐỘI

SH ĐỘI

SÁU

SÁNG

1

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

TOÁN

2

 Tiếng việt

 Tiếng việt

K.CHUYỆN

C.TẢ

C.TẢ

KHOA HỌC

KHOA HỌC

TD

TLV

3

 Tiếng việt

 Tiếng việt

TLV

LTVC

LTVC

TLV

TLV

TLV

KHOA HỌC

4

HĐTT

HĐTT

HĐTT

HĐTT

HĐTT

HĐTT

HĐTT

HĐTT

HĐTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 3
Tháng 12 : 80
Năm 2022 : 2.391